Wciąż czekasz na spłatę zobowiązań od swoich wierzycieli?

Już od dosyć dawna czekasz na spłatę zobowiązań ze strony swoich wierzycieli, a co za tym idzie dłużników którzy nie wywiązują się z zawartej ugody, lub nic nie robią w zakresie oddania należnych ci pieniędzy? Oczywiście taka sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, podjęcia odpowiednich działań zmierzających do uporania się z tego typu problemem, a tym samym skorzystania z najbardziej adekwatnej metody egzekwowania należności.

Przekazanie takiej sprawy firmie windykacyjnej, będzie zmarnowanym czasem i brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony dłużników, jedynie wkroczenie do akcji profesjonalnego komornika, to alternatywa za którą przemawia wiele zalet. Pewnie, że profesjonalne kancelarie komornicze, posiadają niezbędne predyspozycje, doświadczenie oraz wiedzę jak odzyskać pieniądze od dłużników. Stosują w tym zakresie między innymi egzekucję komorniczą bezpośrednio z zajętego majątku dłużnika, mogą blokować pieniądze na kontach bankowych do jego należących. Dlatego jest to jeden z wielu powodów, dla jakich u takiego komornika jeszcze przed otrzymaniem tytułu wykonawczego dobrze się pojawić, przedstawić mu nasz problem ewentualnie przekazać wszystkie potrzebne dokumenty. W przypadku gdy otrzymamy pismo od komornika jako dłużnik lub osoba wskazana do spłaty zobowiązania, też trzeba z nim przedyskutować kwestie związane ze spłatą lub możliwością rozłożenia kwoty na raty.

Wciąż czekasz na spłatę zobowiązań od swoich wierzycieli?

Komornik ma jasno określone uprawnienia

Każdy komornik posiada jasno określone uprawnienia, jakie pozwalają mu na realizowanie czynności egzekucyjnych, licytacji majątku czy też innych podjętych przez niego działań. Dobrze przy tym być świadomym tego co nie tylko może komornik, ale też jakie ograniczenia go obowiązują, gdyż jest ważna kwestia, która nie może nigdy schodzić na dalszy plan. Renomowana kancelaria komornicza na stronie internetowej komornik struk-zielińska Praga, to nie tylko gwarancja ich skutecznego funkcjonowania na rzecz powierzonych spraw, ale kompleksowe do każdej z nich podejście. Korzystając z jej usług, bądźmy pewni jednego, iż doświadczenie i profesjonalizm komornika to coś co go wyróżnia w jego pracy.